IdéLagret i korthet

 

idelagret-start-small

Cesilia Ekroth arbetade tidigare med innovation och kreativitet i företag, organisationer och på universitet. Med tiden valde hon att kliva av de konventionella arbetsmiljöerna.
Helt enkelt behövdes ett nytt förhållningssätt för att nå resultat där människor växer av varandra, upplever dåtid, nutid och framtid i samma andetag och får energi av att arbeta. Ett kreativt flöde uppstår vid långsamma hjärnvågor där hjärnan, hjärtat och kroppens intelligenser samverkar med en tydlig intention.

IdéLagrets Miljö: Varje rum har olika inneboende förmåga att lyfta det som vill hända. IdéLagret är både jordnära och visionärt. En plats där varje människa landar i trygghet att vara sig själv.

Inspiration: Cesilia föreläser om människans förmåga bortom våra tankerum. Till hjälp, för att komma in i långsamma hjärnvågor, använder hon högfrekventa ljud från bland annat sjungande kristallskålar.

Litteratur: Två böcker har publicerats; ”LIV – Allting avgörs innan det börjar” och ”Drömtillstånd – Där du skapar ditt liv”. Böckerna sammanbinder vetenskap med själens vetskap och för läsaren in till djupare nivåer av medvetande. Läs mer här.

 

 

 

 

Läs mer om våra tjänster

Linked in