Tjänster

 

idelagret-start-small

IdéLagret bygger innovativa organisationskulturer.
Vägen dit är syftesstyrd organisering.
Vi säger ordet kultur eftersom det handlar om ett förhållningssätt som präglar allt i organisationen och som bärs av både ledning och medarbetare. Vi riktar oss framför allt till kunskapstäta organisationer och företag , där man har intresse av att bygga hållbar samverkan kombinerad med flexibilitet. Vårt kompletta utbud från föreläsningar som implementerar nytänkande till externa tjänster och internutbildningar är möjligt tack vare vårt kompetenskluster av samarbetspartners. Att skräddarsy för varje kund och tillfälle är en självklarhet.

Miljö: IdéLagrets arbetsplats är byggd som en prototyp för kreativ miljö. Öppen att hyra, men också en utgångspunkt för att bygga andra kreativa miljöer. Kunskap och inspiration för att tänka nytt i egna lokaler och inför nybyggnationer.

Strategi: Från stuprör till tydlig kommunikation över gränser. Utveckling av ett syftesstyrt ledarskap där idéer överlappar mellan sektorer och projekt.Tar vara på tvärkompetens och skapar mätbarhet av mjuka värden genom hårda.

Kreativitet: Kreativa instrument ger oss möjlighet att enkelt överblicka ett ymnigt material. Materialet används till nya ekvationer som löser gårdagens problem. Omvärld kontra det egna syftet är utgångsläget.

Inspiration: IdéLagrets föreläsningar ger grund till nytänkande och leder till konkret användande.

Litteratur: Provläs vår bok LIV… Allting avgörs innan det börjar. Utgiven 2016. En bok som leder till ett tankeskifte framtvingat av vår nutid. Läs mer här.

 

”Cesilia Ekroth skapade ett helt nytt kreativt engagemang på
Kalmarsund Promotions affärsresa Promotiontåget. En årlig
återkommande regional affärsresa med 200 deltagande…”

 

 

Läs mer om våra tjänster

Linked in