Cesilia till hemsidaCesilia Ekroth

Född 1962 i Sverige, är Cesilia idag författare, konstnär, föreläsare, facilitator och ljudhealer.

Efter att ha följt min inre röst och kreativt hittat möjligheter att göra det under mina  57 år,  har min förvissning blivit att vår överlevnad infinner sig helt ologiskt när vi följer vårt hjärta.
På samma sätt har alla sammanhang som fungerar ett hjärta. Ett syfte. En inre punkt som ger riktning till varje beslut och steg. Ett företag, en familj, en organisation som har ett tydligt sant hjärta, och låter det vara vägledande, får medlemmarna att självorganisera sig.

Jag hade två anställda under vår tid med asylboende. Den enda styrning jag gav som arbetsuppgift var två ord: ”Gör gott” Gör gott för er själva och allt ni ser omkring er. I den situationen var det det enda som behövdes för att jag själv sedan förundrat skulle få bevittna allt som hände. Allt jag inte själv hade sett, all kompetens jag inte visste att de hade. Frågorna som kom av sig själv…
Och jag fick uppleva den glöd som uppstod i dem av självkänslan att göra gott.
Visst finns det andra arbetsplatser som har mer specifika arbetsuppgifter, men jag kan inte komma på någon som inte skulle gynnas av att ha ett självorganiserande hjärta.

Min mission är att länka över människans olika världsbilder som krockar med varandra, till en där vi samexisterar och samskapar, och jag upplever att allt fungerar väldigt lätt bara våra tre intelligenser; hjärnan, hjärtat och kroppen, samexisterar. När vi hittar former som håller oss i den balansen och sammansmältningen.

Det finns något i konstnärsskap som jag vill förmedla och sprida. Visionens förmåga att leda oss dit vi inte tidigare visste, och förmågan att släppa kontrollen för att istället följa det som vill uppstå där ren livskraft flödar fritt. Lära oss hantera vår kraft och förmåga att skapa verklighet. Ge oss tillit och tillgång till energifält som styr vår värld osynligt bortom vårt synfält. Allt i mitt arbete utgår från naturlagar ur samma synvinkel som utvecklar vår moderna teknik. Arbeten som för oss bortom våra konstruerade tankerum där vi har komfortzoner som håller oss kvar i gamla uttjänta roller och mönster.

Länk till CV

Förenkla det svåra