se igenom grenverk

Chefsstöd, baserat på coachande handledning/Coaching supervision

Externt samtalsstöd för att få verksamheter att fungera. Coachande handledning i vår regi har en samtalsstruktur som leder till klar överblick över en situation, och styrka att handla ändamålsenligt efter den. Där det egna ledarskapet får känslomässig och tankemässig förankring till sitt handlande och sina beslut. Arbetet utgår från den handleddes intentioner. Ramen för arbetet gör det tydligt, effektivt och handlingskraftigt.

I coachande handledning är tredje person i fokus. Kunden, medarbetaren, arbetslaget, styrelsen, ett fokuserat problem. Arbetet sker under sekretess, med fokus på att gagna den coachade, situationen och fokusområdet.

I ett utvecklingsarbete är det viktigt att ledaren känner sig trygg och hanterar det som händer. Att känna att det egna ledarskapet ligger kvar, och inte hamnat hos konsulten. Där borgar den coachande handledningen för en trygg och utvecklande process.
Vi driver även coachande handledning separat till ledare. Behovet är ofta stort när ledarskapet är ensamt och saknar ett oberoende team.

Den sjuögda modellen

 

För att läsa mer om bakgrunden till vårt arbetssätt: Länk till Coachwalk academy