se igenom grenverk

Chefsstöd, baserat på coachande handledning/Coaching supervision

Coaching är att skapa ett självgående flöde. En början i nollpunkt utan chatter från hjärnan, planer eller färdig riktning. Ett läge där kropp och hjärna är integrerade med hjärtat, där vår djupare intelligens kan se på riktigt.
Intentionen för samtalet sätter coachingen i rörelse och de verktyg som lossar upp det som ligger bortom det vi tidigare såg används. Idélagrets studio har allt vi kan behöva; ytor att röra oss på, whiteboards i vacker miljö, färger av högsta kvalitet, högfrekventa ljud mm.
När vi bara pratar fastnar vi i alldeles för snäva tankebanor.

I coachande handledning är tredje person i fokus. Kunden, medarbetaren, arbetslaget, styrelsen; ett fokuserat problem. Arbetet sker under sekretess, med fokus på att gagna den coachade, situationen och fokusområdet.

Den sjuögda modellen