”Forma rummet. Därefter formar rummet er.”

Förutom att IdéLagret är platsen där Cesilia håller i ljudhealings och ”Smooth-shops”/retreats, är det en arena för möten, experiment och träning av nya färdigheter
inom utforskande områden. En öppen lokal för nyskapande events och platsen där
många prövar sina vingar. En kreativ plats, redo att förändras efter varje ny intention.


Created with Admarket’s flickrSLiDR.