Tillvaxtdagen

Dynamiska mötesevent

Vi bygger större mötesevents tillsammans med Åsa Måård på LeoWay. Med vår kompletterande kompetens har vi en stomme som ger ett genomtänkt och dynamiskt djup till mötsevents. Våra event har andra kallat ”Öppen innovation i fysisk tappning”. En inspirerande verkstad där den fysiska miljön understödjer syftet. Tillsammans med beställaren bygger vi upp en strategisk plan. Ett genomarbetat förarbete är avgörande för att skapa ett sammanhang där resultatet kan kommuniceras och följas upp. Där resultatet kan tas om hand och bygga mening.

Sjuarmad MONSUN


Created with Admarket’s flickrSLiDR.