Ny och gammal byggnad

Facilitering/processledning

Vår passion är att leda spridd kunskap till sammansatta idéer och handlingskraft. Handlingskraft sprungen ur att alla som är del har mötts på riktigt och börjat uppskatta  och fascineras av varandra. Tacksamheten över att var och en i teamet för oss dit vi inte kunde ha nått själva. Syfte och kreativitet är navet. Visionen styr tillvägagångssättet.
Vår erfarenhet och praktik är från industrisektorn, entreprenörssektorn, utbildningssektorn, offentlig förvaltning, idrottssektorn och kultursektorn, med mötesledning från små grupper till sammanhang med över 500 personer.

Våra organisatoriska rötter finns i medskapande organisationsutveckling såsom Open Space teknologi och kreativ idéutveckling, där vi har vidgat arbetena utanför språkets begränsningar. Se gärna vidare under fliken referenser och vårt CV under fliken ”bakom tjänsterna”.