Ny och gammal byggnad

Facilitering/processledning

Vår passion är att leda spridd kunskap till sammansatta idéer och handlingskraft. Att lyfta syftet i det vi gör för att sedan överblicka och ta kreativ väg till resultat. Vår erfarenhet och praktik är från industrisektorn, entreprenörssektorn, utbildningssektorn, offentlig förvaltning, idrottssektorn och kultursektorn, med mötesledning från små grupper till sammanhang med över 500 personer.

Vårt tillvägagångssätt utgår från utbildningar i coaching, coachande handledning, transformativt ledarskap, processinriktad mötesledning, World café och Open Space facilitering. Se gärna vidare under fliken referenser och vårt CV under fliken ”bakom tjänsterna”.