Touching point, Hammerfest, feet

Föreläsningar

”Medan vi strävsamt arbetar på är risken stor att det verkligt viktiga sker bakom ryggen.
En bild av innovativ organisering, sedd ur innovatörens öga”

foreläsning_001

 

”Rummet skapar förutsättning och begränsningar i allt vi gör. Inte bara praktiskt
utan i ett viktigt samspel med upplevelsen. I kreativa verksamheter behöver alla
sinnen integreras och lokalen stödja helhetsseende.”
kreativa_rum