elefant

Hjälp att bygga innovativa och engagerande koncept

Med tacksamhet och ödmjukhet tackar jag för alla uppdrag som jag haft att förena människor och kunskaper.  Ofta kommer utmaningarna från ett uppdrag vi ska genomföra, men ibland också inför en extern ansökan. Det som förenar alla våra koncept är att vi ser till att flera behov löser varandra inom samma ram. Här nedan visas konceptet Ölandsnätet som skrevs åt Ölands Näringslivskontor 2010, där vi kombinerade kundens behov av konventionella utbildningar med samverkan mellan företagen. Utbildningen Mötesplats Hälsa och Kultur som vi drev i egen regi, genom Tillväxtverket, och första utkastet till Promotiontåget som vi skrev åt affärsnätverket Kalmar Sund Promotion. Ni kan se delar av resultaten under våra referenser.
Det sista av våra exempel är vår tjänst Företagsscenografen. I den bygger vi fysiska miljöer för att profilera lokaler samstämmigt med företagets affärsildé.

olandsnetkalmarsund Promotion motesplats

foretagsscenografen