labb

Organisationsutveckling – innovativt användande av interna tillgångar. Människor, miljö och system.

Vi skapar nytänkande ur den potential som redan finns i företag och organisationer. Med coachande handledning som metod skapar våra kunder en tydlig och genomarbetad plan för vårt gemensamma tillvägagångssätt.

Vissa delar behöver extern hjälp för att byggas upp. Andra görs bäst med interna ambassadörer, som långsiktigt implementerar nya mötesformer, förhållningssätt, metoder, syften, målsättningar och handlingsplaner. Vi har därför byggt upp ett system som innehåller tre delar: externt konsultarbete, internutbildningar och coachande handledning. Den coachande handledningen under hela processen gagnar för att implementeringen följer behov och intension från ansvariga och ledare.

Vårt koncept är i samarbete med aktörer i vårt breda nätverk. Varje uppdrag har sin profil, vilket vi matchar mot rätt kompetenser.

Internutbildningar

idestrategenutvecklingsagentenidejokerntransformativt ledarskap